ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

What is Symbiosis?  

Symbiosis is close and often long-term interaction between two different biological species.
Symbiosis has three types. They are Commensalism,Parasitism and Mutualism.
What are they?
Commensalism describes between two living things where one benefits and the others is not significantly harmed or helped.
Parasitism is about one benefits while the other is harmed.
Mutualism is a relationship between individuals of different species where both individuals benefit.

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

lad

lad


simple number         Weight (G)            volume (ml)           Density

           7                       100                         245                   0.40816
           6                       50                           110.9                0.545085
      pumice                   45                           20.92                2.15105
          3                        45                            47                    0.95744
          X                       50                            120.4               0.41528
           2                       50                            137.5               0.36363cold

cumulus cirrus
stratusI can do anything and has done what has never been done for instance feed shrimp see substances in water