วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

The Effect of Gravity on Speed

The Effect of Gravity on Speed

 20 0.11
 20 0.07
 20 0.12
 40 0.07
 40 0.9
 40 0.8
 60 0.17
 60 0.08
60. 0.12

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น