ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

lad

lad


simple number         Weight (G)            volume (ml)           Density

           7                       100                         245                   0.40816

           6                       50                           110.9                0.545085

      pumice                   45                           20.92                2.15105

          3                        45                            47                    0.95744

          X                       50                            120.4               0.41528

           2                       50                            137.5               0.36363

 

   

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

crystallization of milk

The Effect of Gravity on Speed

The Effect of Gravity on Speed

 20 0.11
 20 0.07
 20 0.12
 40 0.07
 40 0.9
 40 0.8
 60 0.17
 60 0.08
60. 0.12

Acid rain

Acid rain

acid rain -is a broad term that includes any form of precipitation with acidic components, such as sulfuric or nitric acid that fall to the ground from the atmosphere in wet or dry forms.  This can include rain, snow, fog, hail or even dust that is acidic.  

Acid rain effect
 has many ecological effects, but none is greater than its impact on lakes, streams, wetlands, and other aquatic environments. Acid rain makes waters acidic and causes them to absorb the aluminum that makes its way from soil into lakes and streams.