ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก 2018

Vector Mapping

North 0' 65 step West 270' 53 step North upper level 0' 16 step West 267' 4 step South upper level 172' 12 step East 59' 4 step North upper level 353' 15 step West 273' 4 step South upper level 173' 15 step East 80' 21 step North 359' 1 step